zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Struktura organizacyjna ośrodka

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Dyrektor

przyjmuje interesantów w każdy wtorek i piątek w godzinach pracy

Joanna Cieślik

 

 

2

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Magdalena Król

 

Karolina Matuszewska

3

 

3

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Katarzyna Banul-Żyra  

 

Główny Księgowy

Anna Sęk 7

 

Radca Prawny

Andrzej Dziemaszkiewicz

14

 

Pedagog – konsultant d/s wolontariatu

 

Anna Juklaniuk

 

14

 

Pracownicy socjalni

 

 

 

 

 

Zofia Roman

4
 

 

Danuta Sławska

 

15

 

Paulina Zaborowska

15

 

Anna Kacprzak

15
 

 

Elżbieta Czaplicka

 

6

 

Ireneusz Bobinski

6
  Anna Brzeźniak 5
  Magdalena Kardaś 5

 

Świadczenia rodzinne

 

Urszula Dąbrowska

 

12

 

Teresa Jaśkiewicz

12
Program Rodzina 500+ Emilia Grędzińska 11
  Anna Banaszek 11
     

 

Fundusz alimentacyjny

 

Alina Kołakowska

 

12

 

Świadczenia z pomocy społecznej

 

Joanna Deptuła

 

8

 

Księgowość

 

Urszula Winnicka

 

8

 

Agnieszka Wiechowska

8
Inspektor Ochrony Danych

Emilia Grędzińska

iod@mopsprzasnysz.pl

3

Sekretariat

Justyna Kukawka

1
Asystent rodziny

 

Katarzyna Kuligowska

Magdalena Sachmacińska

10

10

Wydawanie Kart Dużej Rodziny Justyna Kukawka 1
     

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Krystyna Ziółkowska 10
  Justyna Kawiecka 10

 

ePUAP

Karta Dużej Rodziny

Centrum Aktywności Lokalnej

Urząd Miasta Przasnysz

Niebieska Linia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry Wolontariat